Privacybeleid

Uw financiën, uitstekend geregeld. Laat ons uw financiële zorgen beheren zodat u met een gerust hart kunt ondernemen. Betrouwbare experts, optimale oplossingen.

Kroessenvisser, gevestigd aan Laan van Zuid Hoorn 70, 2289 DE Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Artikel 1: Persoonsgegevens die wij verwerken

Kroessenvisser verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hier is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in een profiel op onze website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
Artikel 2: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Neem contact met ons op via info@kroessenvisser.nl als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Artikel 3: Doeleinden van gegevensverwerking

Kroessenvisser verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het leveren van goederen en diensten bij u thuis
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Artikel 4: Geautomatiseerde besluitvorming

Kroessenvisser neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Artikel 5: Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met de volgende specifieke bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens: 7 jaar
 • Correspondentie en communicatiegegevens: 7 jaar
 • Facturatiegegevens: 7 jaar
Artikel 6: Delen van persoonsgegevens met derden

Kroessenvisser deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Artikel 7: Cookies

Kroessenvisser gebruikt functionele, analytische, en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website worden cookies geplaatst om de website functionaliteit te waarborgen en uw voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het monitoren van websitebezoek.

We hebben ervoor gekozen om de GDPR-cookiebanner van de Calendly-widget te verbergen nadat u heeft ingestemd met het gebruik van prestatiecookies. Dit betekent dat als u toestemming geeft, cookies van Calendly kunnen worden gebruikt zonder verdere aankondiging tijdens het boeken. Het beheer van deze cookies en uw gegevens is een belangrijke verantwoordelijkheid die wij nemen in lijn met de GDPR.

Artikel 8: Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf of verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid.

Artikel 9: Beveiliging van persoonsgegevens

Kroessenvisser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactgegevens:

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via:


Dit privacybeleid is zorgvuldig samengesteld om te zorgen voor duidelijke communicatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy.